Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2014); Eindverslag

Na kennisneming van de memorie van antwoord acht de commissie de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid. Wel wenst zij hierbij op te merken dat de gedachtewisseling over tier-1 instrumenten op een later moment wordt voortgezet. De voorzitter van de commissie, Essers De griffier van de commissie, Van Dooren…