Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015; Brief inzake meerjarenprogramma Caribisch Nederland

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2014 In het verleden heeft uw Kamer aandacht gevraagd voor de meerjarenplannen Caribisch Nederland, inclusief wanneer deze plannen aan uw Kamer worden gestuurd. Naar aanleiding van recente vragen van de Tweede Kamer hierover informeer ik uw Kamer hierover graag gelijktijdig. In antwoord hierop en zoals ook in eerdere correspondentie aan uw Kamer (bijvoorbeeld naar aanleiding van vragen bij de recente begrotingsbehandeling) is gewisseld: een eerste proeve van het meerjarenprogramma van Rijk en eilanden is besprok…