Besluit van 14 november 2014 tot wijziging van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, het Besluit informatievoorziening WVO, en het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met de levering van het burgerservicenummer van personeelsleden aan de Minister van OCW

Besluit van 14 november 2014 tot wijziging van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, het Besluit informatievoorziening WVO, en het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met de levering van het burgerservicenummer van personeelsleden aan de Minister van OCW Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 22 september 2014, nr. 672649 (10298) directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap …