Mededelingen

2 Mededelingen De voorzitter : Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: Fred de Graaf, wegens bezigheden elders; Huijbregts-Schiedon, wegens ziekte. Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.…