Algemene Financiële Beschouwingen

3 Algemene Financiële Beschouwingen Aan de orde zijn de Algemene Financiële Beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota 2015 , en de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 ( 34000-IX ). De voorzitter : Ik heet de minister en de staatssecretaris van Financiën van harte welkom in de Eerste Kamer. De beraadslaging wordt geopend. De heer Terpstra ( CDA ): Voorzitter. Dank u zeer. Vandaag behandelen wij volgen…