Mededelingen stemmingen

4 Mededelingen De voorzitter : Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heet de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van harte welkom in de Eerste Kamer. Ik heb begrepen dat mevrouw Gerkens het woord wenst. Ik geef het woord aan mevrouw Gerkens. Mevrouw Gerkens ( SP ): Voorzitter. Dank voor de gelegenheid om toch nog een derde termijn te houden. De voorzitter : U moet verlof vragen. Mevrouw Gerkens vraagt verlof en dit verlof voor de derde termijn wordt verleend; ik zie iedereen knikken.…