Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

5 Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) ( 33846 ). (Zie vergadering van 11 november 2014.) De voorzitter : U hebt het woord, mevrouw Gerkens. De beraadslaging wordt heropend. Mevrouw Gerkens ( SP ): Zo snel kan het gaan! Dank u wel, Kamer en voorzitter, voor de gelegenheid om deze termijn te houden. Voorzitter. In tweede termijn van de be…