Lijst van ingekomen stukken

10 Ingekomen stukken Lijst van besluiten en ingekomen stukken Lijst van besluiten: De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 25 november 2014: Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU (33692); Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Veiligheid en Justitie, alsmede in de Wet op de dier…