Stemming Maximering pensioengevend loon Appa

4 Stemming Maximering pensioengevend loon Appa Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer in verband met de maximering van het pensioengevend loon en in verband met enkele wijzigingen van technische aard (Wet maximering pensioengevend loon Appa) ( 33946 ) . De voorzitter : Ik heet de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, nogmaals welkom in de Eerste Kamer. Aangezien het wetsvoor…