Programma hoogfrequent spoorvervoer; Brief regering; Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS): kosten en proceduretijd van een Noordtak

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 februari 2015 In mijn brief van 17 juni 2014 over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) 1 Kamerstuk 32 404, nr. 74 berichtte ik u o.a. over mijn besluiten over het PHS-onderdeel Goederenroute Oost-Nederland. Ik heb toen gekozen voor de routevariant «kopmaken te Deventer», en ik heb besloten dat de verdere uitwerking van het project wordt opgeschort tot in ieder geval 2020. De belangrijkste reden daarvoor is dat volgens de huidige economische verwachting (prognoses spoorgoederenvervoer) er in ieder geval tot rond …