Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015; Brief regering; Aanbieding van de derde Publieksrapportage Rijkswegennet van 2014

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2015 Bijgaand ontvangt u de derde Publieksrapportage Rijkswegennet van 2014 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . Deze rapportage biedt een samenhangend beeld van de belangrijkste ontwikkelingen op het rijkswegennet over de periode september tot en met december 2014. Naast een viermaandelijkse terugblik wordt in deze derde rapportage over 2014 ook op hoofdlijnen teruggekeken naar het hele jaar 2014 ten opzichte van 2013. De bundeling van informatie in deze Publieksrapportage Rijkswegennet maakt duidelijk wat h…