Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015; Brief regering; Planvorming in gemeente Gouda over het leegstaande Prins Willem Alexandercomplex en de bouw van een nieuwe moskee

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 februari 2015 De recente berichtgeving in zowel lokale als landelijke media over de bouw van een moskee in Gouda, heeft geleid tot meerdere vragen van uw Kamer. De antwoorden op deze vragen zal ik u binnen een week separaat doen toekomen. Allereerst wil ik opmerken dat de vergunningverlening en planvorming rondom een nieuwe moskee in Gouda primair een aangelegenheid zijn van de gemeente. Vanwege de aandacht in uw Kamer heb ik mij op de hoogte laten brengen van de huidige stand van zaken en deze geef ik in deze brief weer.…