Mijnbouw; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Thieme (t.v.v. 32849, nr. 54) over zich uitspreken tegen de winning uit het Papekopveld

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2015-2016 32 849 Mijnbouw Nr. 66 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN THIEME Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 54 Voorgesteld 8 maart 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de winning van olie en gas uit het Papekopveld gepland is in het Groene Hart onder de woonwijk Molenvliet met ongeveer 10.000 inwoners; overwegende dat veel onzekerheid bestaat over de gevolgen van bodemdaling in de slappe veengrond, ook in combinatie met al bestaande bodemdaling, en dat waardevermindering van woningen geen onderdeel van het wi…