Politie; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen over Taakstelling Nederlands Forensisch Instituut en enkele andere forensische onderwerpen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2015 Naar aanleiding van uw verzoek in de Regeling van Werkzaamheden van 27 januari jl. (Handelingen II 2014/15, nr. 46 ) bericht ik u over de hoogte van de invulling en effecten van de taakstelling bij het NFI. Daarnaast doe ik de toezegging gestand de procedure van de Landelijke Toetsingscommissie te actualiseren en informeer ik u over de voortgang van de eliminatiedatabank. Het forensisch-technisch onderzoek neemt, naast de tactische opsporing, een steeds grotere rol in het opsporingsproces. De combinatie van…