Herziening Zorgstelsel; Brief regering; Beleidsreactie onderzoeken NZa, ACM en AFM over vergelijkingssites

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2015 In november vorig jaar, vlak voor de overstapperiode, publiceerden de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) twee afzonderlijke rapporten over vergelijkingssites voor zorgverzekeringen (Kamerstuk 29 689, nr. 563 ). Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde in die periode een bericht over haar onderzoeksbevindingen ten aanzien van vergelijkingssites in het algemeen. Met deze brief geef ik mijn beleidsreactie op voornoemde onderzoeken. Ook geef ik met deze brie…