Sociale werkvoorziening; Brief regering; Aanbieding monitor arbeidsparticipatie UWV 2014

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 februari 2015 Hierbij bied ik u mede namens de Minister de UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2014 aan. De monitor is opgesteld door het UWV en beschrijft de ontwikkelingen in arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking in de periode 2008 t/m 2013. Deze rapportage is de derde op rij en kent dezelfde opzet als de twee eerdere rapportages (Kamerstuk 29 817, nr. 99 en nr. 131 ). De rapportage beschrijft de positie van drie groepen die bekend zijn bij het UWV: de Wajongers, WIA-gerechtigden en personen die bij een WIA-a…