Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Afkoopsom van een klein pensioen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 februari 2015 In het Algemeen Overleg Pensioenen van 28 januari jl. heb ik, in reactie op vragen van het lid Vermeij (PvdA), toegezegd naar aanleiding van een (tussen)uitspraak van de Centrale Raad van Beroep 1 CRvB 19 december 2014 ECLI:NL:CRvB:2014:4147 (CRvB) te onderzoeken of en op welke wijze de afkoopsom van een klein pensioen moet worden verrekend met de partnertoeslag op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW) en Algemene nabestaandenwet (Anw). Naar aanleiding hiervan ben ik voornemens het Inkomensbesluit sociale…