Europese Raad; Brief regering; Verslag van de informele Europese Raad van 12 februari 2015

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 februari 2015 Hierbij bied ik u aan, mede namens de Minister-President, het verslag van de Europese Raad van 12 februari 2015. De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders Verslag van de informele Europese Raad van 12 februari 2015 De Europese Raad behandelde drie onderwerpen: de strijd tegen terrorisme, de situatie in Oekraïne (en in het verlengde daarvan de betrekkingen met Rusland) en tenslotte de Economische en Monetaire Unie (EMU). Bij dit laatste onderwerp is ook gesproken over de situatie in …