Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief regering; Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden; Doha, 16 december 2014

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2015 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste lid, van de rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen moge ik u hierbij ter kennis brengen de op 16 december 2014 te Doha tot stand gekomen Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden ( Trb. 2015, nr. 12 ). Ingevolge artikel 7, onderdeel c, van genoemde rijkswet behoeft de Overeenkomst niet de goedkeuring van de Staten-Generaal. De Mi…