Vernieuwing van de rijksdienst; Brief regering; Reactie op de tv-uitzending Zembla op 28 januari 2015 over mogelijke beïnvloeding van overheidsaanbestedingen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 februari 2015 Het televisieprogramma Zembla heeft op 28 januari een reportage uitgezonden over mogelijke beïnvloeding van overheidsaanbestedingen. In deze brief, naar aanleiding van het schriftelijke verzoek van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst, reageer ik namens het kabinet op deze uitzending. Het kabinet keurt iedere poging, om op niet toegestane wijze aanbestedingen te beïnvloeden, af. Niet-integer gedrag van overheden of marktpartijen tolereert het kabinet in geen geval. Elk signaal dat bij een departe…