Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Brief regering; Verslag van de Raad Algemene Zaken van 10 februari 2015

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 februari 2015 Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 10 februari 2015. De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders VERSLAG VAN DE RAAD ALGEMENE ZAKEN VAN 10 FEBRUARI 2015 Presentatie Lets voorzitterschapsprogramma Het Letse voorzitterschap presenteerde de prioriteiten voor het komende half jaar. Onder het thema «een competitief en betrokken Europa», zet Letland in op het faciliteren van groei in de EU, het voltooien van een gezamenlijke digitale markt en het versterken …