Grondstoffenvoorzieningszekerheid; Brief regering; Reactie op verzoek van de vaste voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake Transparantie in de grondstoffensector en de Nederlandse implementatie van het EITI

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 februari 2015 Graag bied ik u hierbij, mede namens de Minister van Economische Zaken, de reactie aan op het verzoek van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken van 1 december 2014 inzake Transparantie in de grondstoffensector en de Nederlandse implementatie van het EITI. In de Grondstoffennotitie die op 15 juli 2011 door de toenmalige Ministers van BZ en EL&I en Staatssecretarissen van IenM en BZ aan uw Kamer is gestuurd, staat dat de regering op een gepast moment het Extractive Industries Transparency Initiative…