Wijziging van de Politiewet 2012 (onderzoek in lichaam); Nota van wijziging; Nota van wijziging

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Enig onderdeel Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel Ia In artikel 55, derde lid, onderdeel b, van de Wet wapens en munitie wordt «een luchthaven, aangewezen krachtens artikel 52, vierde lid» vervangen door: een luchthaven, aangewezen krachtens artikel 52, vijfde lid. Toelichting De verwijzing in artikel 55 van de Wet wapens en munitie naar artikel 52 van die wet is nog niet aangepast aan de vernummering van het betrokken artikellid als gevolg van de inwerkingtreding, op 1 juli 2014, van artikel II van de Wet van 2…