Drugbeleid; Brief regering; Uitgaansdrugs, GHB en preventie in de coffeeshop

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2015 In deze brief informeer ik uw Kamer over de verkenning naar uitgaansdrugs die het Trimbos-instituut voor mij heeft uitgevoerd. Daarnaast ga ik in op de toezegging ten aanzien van GHB die ik heb gedaan tijdens het AO Verslavingszorg van december 2014 (Kamerstuk 24 077, nr. 342 ). Tot slot beschrijf ik hoe ik uitvoering zal geven aan de motie van het lid Van der Staaij c.s. over het bevorderen van preventie in het gemeentelijk coffeeshopbeleid (Kamerstuk 24 077, nr. 326 ) (ingediend tijdens het AO coffeeshopbe…