Politie; Brief regering; Overzicht van huisvestingslocaties voor de basisteams van de nationale politie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2015 Tijdens het Algemeen Overleg politie op 11 februari jl. heeft uw Kamer aangegeven inzicht te willen in de huisvestingslocaties voor de basisteams van de nationale politie en welke afwegingen er ten grondslag liggen aan de keuze voor deze locaties. Ik heb uw Kamer daarop toegezegd om inzicht te geven in deze locaties. Een overzicht van deze locaties treft u aan in de bijlage bij deze brief 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . . Zoals ik in de brief over de dienstverlening van de politie van 15 decemb…