Voortgezet Onderwijs; Motie; Motie van het lid Siderius over het moment van starten van de aanmeldingprocedure

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de definitieve basisschooladviezen vaak nog niet beschikbaar zijn, terwijl aanmeldprocedures voor middelbare scholen al lopen; overwegende dat hierdoor leerlingen zich soms al moeten inschrijven bij de school van hun voorkeur voordat het definitieve schooladvies binnen is; verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat middelbare scholen de aanmeldingsprocedure voor het nieuwe schooljaar pas starten zodra de termijn voor het geven van het definitieve schooladvies is verstreken, en gaat over tot de orde van de dag. Siderius…