Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015; Brief regering; Reactie op de motie van de leden Visser en Hoogland over de verdubbeling van het traject van Zuidbroek naar Appingedam van de N33 (Kamerstuk 34000 A, nr. 23)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2015 Tot mijn genoegen kan ik u meedelen dat ik op 23 februari 2015 een bestuursovereenkomst heb gesloten met de Provincie Groningen over de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Het gaat om een wegtraject van ruim 20 kilometer waarbij de weg verdubbeld wordt van 1x1 naar 2x2 rijstroken. Met het ondertekenen van de overeenkomst heb ik uitvoering gegeven aan de motie van de leden Visser-Hoogland d.d. 24 november 2014 (Kamerstuk 34 000 A, nr. 23 ). In de bestuursovereenkomst is voor het project e…