Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015; Brief regering; Voornaamste budgettaire verplichtingenmutaties binnen de begrotingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf de Najaarsnota

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 februari 2015 Met deze brief informeer ik u mede namens de Staatssecretaris over de voornaamste budgettaire verplichtingenmutaties binnen de begrotingen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf de Najaarsnota. De genoemde mutaties zullen worden verwerkt in de Slotwet. Hoofdstuk XII artikel 18 Scheepvaart en Havens Bij Najaarsnota is € 15 miljoen verplichtingenruimte overgeheveld van Infrastructuurfonds artikel 12 Wegen (onderdeel Beter Benutten) naar Hoofdstuk XII artikel 15 Openbaar Vervoer voor de in 2015…