EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM); Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het voornemen van het kabinet om het Global Compact voor veilige, geordende en reguliere migratie te steunen