Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies); Amendement; Amendement van het lid Bisschop dat de huidige regels voor hoofdelijke aansprakelijkheid bij uitzendovereenkomsten behoudt

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 108Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies) Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 24 februari 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: IIn artikel II, onderdeel A, aanhef, wordt «zes artikelen» vervangen door: vijf artikelen. IIIn artikel II, onderdeel A, verva…