Dierenwelzijn; Motie; Motie van het lid Ouwehand over het Landelijk Expertisecentrum Dierenwelzijn

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Landelijk Expertisecentrum Dierenwelzijn per 1 januari is opgeheven en dat er hierdoor geen landelijke coördinatie meer is op het gebied van opsporing van dierenleed, verzoekt de regering, het Landelijk Expertisecentrum Dierenwelzijn te behouden, en gaat over tot de orde van de dag. Ouwehand…