Dierenwelzijn; Motie; Motie van de leden Graus en Helder over taakaccenthouders dierenwelzijn betrekken bij de werkgroep Forensische Diergeneeskunde

De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, mogelijk te maken dat naast dierenartsen in opleiding, taakaccenthouders dierenwelzijn van de Nationale Politie betrokken worden bij de toekomstige werkgroep Forensische Diergeneeskunde, en gaat over tot de orde van de dag. Graus Helder…