Zee- en binnenvaart; Motie; Motie van het lid Remco Dijkstra over de mogelijkheid om de Nederlandse vlag af te nemen