Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem; Brief van de minister voor MZS inzake voortgangsverslag implementatie nieuwe Donorwet