Geestelijke gezondheidszorg; Brief regering; Aanbieding SIRM-rapport 'Knelpunten analyse acute GGZ'

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 februari 2015 In opdracht van VWS heeft onderzoeksbureau SiRM een knelpunten analyse acute GGZ opgeleverd. Deze rapportage dient als input (en stimulans) voor concrete werkafspraken tussen ketenpartners in de acute GGZ ten behoeve van een patiëntvriendelijke en effectieve acute GGZ. Hierbij stuur ik u het rapport knelpunten analyse acute GGZ van SIRM 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . U ontvangt zo spoedig mogelijk de beleidsreactie op dit rapport. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schi…