Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; Brief Algemene Rekenkamer; Rapporten Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet en Aankoop Duits hoogspanningsnet door TenneT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 februari 2015 Hierbij bieden wij u aan de op 19 februari 2015 door ons vastgestelde rapporten: • Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet; Toezicht van het Rijk op het publieke belang 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl ; • Aankoop Duits hoogspanningsnet door TenneT; Toezicht van het Rijk op het publieke belang 2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . Algemene Rekenkamer drs. Saskia J. Stuiveling, president dr. Ellen M.A. van Schoten RA, secretaris…