Spoor: vervoer- en beheerplan; Brief regering; Reactie op de motie van het lid De Boer over voldoende capaciteit voor internationaal goederenvervoer (Kamerstuk 29 984, nr. 498)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 februari 2015 Op 25 juni 2014 sprak ik met uw Kamer over de ontwerpconcessie voor het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur (Handelingen II 2014/15, nr. 98, item 10 ). Naar aanleiding van dit gesprek heeft het lid De Boer een motie ingediend (Kamerstuk, 29 984, nr. 498 ), waarin zij de regering verzoekt om jaarlijks de verwachte en gerealiseerde volumegroei alsmede de kwaliteit van treinpaden op de Nederlandse secties van de corridors terug te koppelen aan de Kamer. In verband hiermee deel ik u mede dat ProRail is gev…