Jeugdzorg; Brief regering; Toezeggingen over de ouderbijdrage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 februari 2015 Op 22 januari jl. en op 5 februari jl. (Handelingen II 2014/15, nr. 51, item 8 ) is in uw Kamer gesproken over de ouderbijdrage in het kader van de Jeugdwet. Met deze brief ga ik, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, in op de toezeggingen in het kader van de ouderbijdrage. Ik heb u toegezegd in te gaan op: − het juridisch kader (met name de toepassing van de hardheidsclausule), − het onderzoek naar de kosteneffectiviteit en de gevolgen van de ouderbijdrage op het mogelijk mij…