JBZ-Raad; Brief regering; Ondertekening Memorandum of Understanding Verenigd Koninkrijk

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 februari 2015 Met deze brief informeer ik u dat Nederland en het Verenigd Koninkrijk op 24 februari 2015 een Memorandum of Understanding hebben getekend over het houden van de Prüm business case ter uitvoering van het Europese Raadsbesluit 2014/836/EU van 27 november 2014 tot vaststelling van bepaalde regelingen en overgangsregelingen betreffende de beëindiging van de deelname van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland aan een aantal handelingen van de Unie op het gebied van de politiële samenwerkin…