Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde leeftijd willen blijven werken (Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd); Nota van wijziging; Nota van wijziging

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel III, onderdeel C, wordt «Artikel 45, eerste lid, onderdelen o en p» vervangen door: Aan artikel 45, eerste lid, onderdelen o en p. 2 Het in artikel III, onderdeel D, voorgestelde artikel 63e komt te luiden: Artikel 63e 1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verhaalt op de werkgever, bedoeld in artikel 9, 10 of 12, het ziekengeld, alsmede de overlijdensuitkering, bedoeld in artikel 35, vermeerderd met de verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 42 van de Zorgverzekeringswet, dat door het Uitv…