Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 februari 2015, over de gedwongen terugkeer van een uitgeprocedeerde Afghaanse vreemdeling naar Afghanistan

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 februari 2015 In de regeling van werkzaamheden van 24 februari 2015 heeft uw Kamer mij verzocht om heden een brief aan de Kamer te sturen over de gedwongen terugkeer van een uitgeprocedeerde Afghaanse vreemdeling naar Afghanistan (Handelingen II 2014/15, nr. 55, Regeling van Werkzaamheden). Middels deze brief voldoe ik aan dit verzoek. Uitzetting uitgeprocedeerde Afghaanse vreemdeling U vraagt mij naar mijn reactie op de verklaring van een Afghaanse vreemdeling dat hij tijdens zijn uitzetting zou zijn mishandeld door de…