Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Brief regering; Aanbieding van de aanvullende geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken (“Gymnich”) van 6 en 7 maart 2015

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2015 Hierbij bied ik u aan de aanvullende geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken («Gymnich») van 6 en 7 maart 2015. De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders AANVULLING OP DE GEANNOTEERDE AGENDA INFORMELE RBZ («GYMNICH») VAN 6 EN 7 MAART 2015 Na verzending van de Geannoteerde Agenda voor de informele RBZ («GYMNICH») aan Uw Kamer, zijn enkele veranderingen aangebracht in de agenda (Kamerstuk 21 501-02, nr. 1461 ). Dit betreft toevoeging van bespreking van de Top voor h…