Gewasbeschermingsbeleid; Brief regering; Reactie op de door LTO aangeboden petitie over muizenschade in Noord Nederland

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 februari 2015 Op 3 februari jl. heb ik uw Kamer toegezegd met een reactie te komen op de door LTO aan uw Kamer aangeboden petitie over muizenschade in Noord Nederland. Op 6 en 19 februari jl. is er op het Ministerie van Economische Zaken (EZ) gesproken met vertegenwoordigers van de provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân, LTO-Noord, de Nederlandse Melkveehouder Vakbond, de actiegroep muizenschade, de Rabobank en de bond van verzekeraars. In deze brief ga ik in op de stand van zaken, de door mij gedane toezeggingen en de…