Levensbeëindiging; Brief regering; Reactie op verzoek van de commissie om het IGZ-rapport over de zaak Tuitjenhorn openbaar te maken en de Kamer te doen toekomen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 februari 2015 Bij brief van 29 januari 2015 heeft de vaste Kamercommissie voor VWS verzocht het calamiteitenrapport van de IGZ over de casus Tuitjenhorn openbaar te maken en uw Kamer te doen toekomen. Bij brieven van 8 september 2014 en 10 november 2014 hebben wij u geïnformeerd over de redenen waarom wij het calamiteitenrapport van de IGZ, pas na afronding van de taken van de evaluatiecommissie, aan uw Kamer zullen zenden. Wij zien geen aanleiding om daar van af te wijken nu op verzoek van de commissie de termijn voor h…