Internationaal fiscaal (verdrags)beleid; Brief Algemene Rekenkamer; Erratum bij rapport "Belastingontwijking; Een verdiepend onderzoek naar belastingontwijking in relatie tot de fiscale regels en het verdragennetwerk"

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 februari 2015 Bij het beantwoorden van de vragen van uw kamer over ons rapport Belastingontwijking; Een verdiepend onderzoek naar belastingontwijking in relatie tot de fiscale regels en het verdragennetwerk (5 december 2014, Kamerstuk 25 087 nr. 78 ) kwamen wij een fout in dat rapport tegen. Daarnaast bleken in de tabellen in bijlagen 2 en 3 enkele percentages onjuist weergegeven. Wij sturen u als bijlage de erratumtekst, waarin we deze fouten hebben gecorrigeerd. De correcties hebben geen invloed op de conclusies van h…