Dierenwelzijn; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Ouwehand (t.v.v. 28286, nr. 784) over het Landelijk Expertisecentrum Dierenwelzijn

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een paardenmishandelaar over een periode van meer dan een jaar tientallen paarden ernstig verwond heeft; constaterende dat het verband tussen deze mishandelingen is ontdekt door het Landelijk Expertisecentrum Dierenwelzijn; constaterende dat het Landelijk Expertisecentrum Dierenwelzijn per 1 januari 2015 is opgeheven en dat er hierdoor geen landelijke coördinatie meer is op het gebied opsporing van dierenleed; verzoekt de regering, het Landelijk Expertisecentrum Dierenwelzijn opnieuw in het leven te roepen, en gaat over tot de orde va…