Acute zorg; Brief regering; Uitstel toezending van de visie op de curatieve zorg in krimpregio’s

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2015 Op verzoek van uw kamer tijdens diverse debatten in de Tweede Kamer wordt momenteel een visie op de curatieve zorg in krimpregio’s opgesteld. Uw Kamer heeft in het debat over de eerstelijnszorg verzocht om in de nota over krimpregio’s ook de eerste lijn mee te nemen. Uw Kamer verzocht de oplevering van deze visie te versnellen en op 1 maart aanstaande toe te zenden. Dat gaat net niet lukken. Mijn streven is om in de tweede week van maart de visie op de curatieve zorg in krimpregio’s toe te sturen. De Mi…