Herziening Zorgstelsel; Brief regering; Evaluatie Zorgverzekeringswet

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2015 In 2009 zijn de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), het College voor Zorgverzekeringen (CVZ, inmiddels het Zorginstituut Nederland (ZiNL) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geëvalueerd 1 Kamerstuk 29 689, nr. 282 . . In de kabinetsreactie op deze evaluaties is toegezegd dat deze evaluaties herhaald zullen worden. Deze evaluaties hebben in 2014 plaatsgevonden, evenals een evaluatie van de wet Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering (Ovoz). In deze brief ge…