Grondrechten in een pluriforme samenleving; Brief regering; Uitstel beantwoording vragen van de commissie voor Veiligheid en Justitie over bijeenkomsten waar radicale predikers worden uitgenodigd

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 februari 2015 Op 19 februari verstuurde u een verzoek inzake ingetrokken visa van de imams die deel zouden nemen aan een evenement in Rijswijk. Hierbij bericht ik u, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, dat zowel het verzoek van de VKC’s VenJ en BZ aan de ministers van VenJ en BZ, als de schriftelijke vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Omtzigt (CDA), Van Klaveren (Gr. BvK) en Azmani (VVD) inzake bijeenkomsten waar radicale predikers worden uitgenodigd niet binnen de gewenste termijn kunnen worden beantwo…