Het Nederlands buitenlands beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben; Brief regering; Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake de actuele situatie in Venezuela en de mogelijke consequenties voor de Koninkrijksdelen in het Caribisch gebied.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2015 Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van 11 december 2014 inzake de actuele situatie in Venezuela en de mogelijke consequenties voor de Koninkrijksdelen in het Caribisch gebied. Venezuela is het grootste buurland van het Koninkrijk en er bestaan nauwe betrekkingen tussen Venezuela en Benedenwindse (ei)landen van het Koninkrijk: Aruba, Bonaire en Curaçao. Deze betrekkingen berusten onder andere op een gedeelde historie, familiebanden en economis…